Wpływ klimatyzacji na środowisko naturalne

System klimatyzacji jest dziś podstawowym elementem naszej codzienności – montujemy go w sklepach, pomieszczeniach biurowych, a nawet mieszkaniach. Dla wielu osób zakup klimatyzatora wciąż pozostaje jednak wątpliwą kwestią – przyczynia się do tego przekonanie, że sprzęt chłodniczy jest szkodliwy dla środowiska naturalnego. Czy rzeczywiście montaż tego typu urządzeń ma niekorzystny wpływ na otaczający nas świat?

Klimatyzacja a gazy cieplarniane

Największą wadą takiego rozwiązania jest fakt, że urządzenie chłodnicze potrzebuje do pracy dużo energii elektrycznej, a więc bezpośrednio przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska naturalnego generowanego przez elektrownie. Jeszcze niedawno większość sprzętów w Polsce pochodziła z demontażu z krajów Europy Zachodniej, co zwiększało emisję szkodliwych gazów do atmosfery i tym samym skutecznie niszczyło środowisko naturalne. Obecnie sytuacja uległa znacznej poprawie, czego potwierdzeniem są lepsze i wydajniejsze systemy klimatyzacyjne, które stały się powszechnie dostępnym towarem na polskim rynku.

Nowoczesne klimatyzatory zużywają coraz mniej energii elektrycznej i nie emitują szkodliwego dwutlenku węgla, a średni koszt miesięcznej eksploatacji urządzenia wynosi ok. 40-50 zł. Możemy również zdecydować się na droższy, lecz bardziej wydajny system, który pozwoli zmniejszyć rachunki za prąd nawet o 20%. Taka inwestycja zwróci nam się po kilku latach.

Czynnik chłodniczy i jego wpływ na środowisko naturalne

W latach 90. XX wieku powszechnie stosowanym czynnikiem chłodniczym w klimatyzatorach był freon. Niestety zawierał on szkodliwe związki fluoru, chloru i węgla, które negatywnie wpływały na warstwę ozonową, dlatego stopniowo zaczęto wycofywać użycie freonu, zastępując go substancjami chłodzącymi o mniejszym negatywnym wpływie na środowisko naturalne (np. R410A). Mimo to należy zachować wszelkie środki ostrożności, aby nie doszło do uwolnienia się czynnika chłodniczego do atmosfery. Dlatego, zgodnie z polskim i europejskim ustawodawstwem, montaż i konserwację systemu klimatyzacyjnego może wykonywać tylko osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy i duży wybór urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła i akcesoriów.

Podejmując współpracę z nami, robisz krok do przodu w kierunku satysfakcji twoich klientów.

Napisz do nas lub zadzwoń