Jakie narzędzia są potrzebne do uzyskania certyfikatu f-gaz dla firmy

Wraz z dniem wejścia w życie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową (tzw. ustawa f-gazowa), każda osoba pracująca z f-gazami musi posiadać odpowiedni certyfikat. Jakie narzędzia są potrzebne do uzyskania certyfikatu f-gazowego dla przedsiębiorców? Podpowiadamy.

Uprawnienia na f-gazy – dla kogo obowiązkowe?

Do prac wymagających posiadanie certyfikatu f-gazowego zalicza się instalowanie, konserwację, serwisowanie, naprawę i likwidację urządzeń. W przypadku przedsiębiorców świadczących obsługę układów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych (pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż 8 miejsc siedzących i pojazdy do przewozu ładunków o masie poniżej 3,5 t), nie jest konieczne uzyskanie certyfikatu f-gazowego – w tej sytuacji wystarczy posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu f-gazy.

Jakie narzędzia są potrzebne do uzyskania certyfikatu f-gaz dla firmy?

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej definiuje listę obowiązkowego wyposażenia, jakie powinna posiada każda firma świadcząca usługi z zakresu instalacji i serwisu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

 • Elektroniczny, przenośny przyrząd do wykrywania nieszczelności, o czułości minimum 5 g/rok, kontrolowany co 12 miesięcy
 • Płyny pieniące do wykrywania nieszczelności
 • Zestaw do wykonywania prób szczelności i wytrzymałości, w tym butla z gazem obojętnym i reduktor ciśnienia
 • Stacja do odzysku czynnika chłodniczego
 • Węże ciśnieniowe z zaworami odcinającymi uniemożliwiającymi przedostanie się substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska w trakcie oraz po wykonaniu czynności odzysku lub napełnienia
 • Pompa próżniowa przenośna umożliwiająca osiągnięcie ciśnienia równego 270 Pa lub niższego od 270 Pa
 • Zestaw manometrów do pomiaru ciśnienia w zakresie odpowiednim dla wykorzystywanych albo odzyskiwanych substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych
 • Butla ciśnieniowa z zaworem dwudrożnym dla każdego rodzaju aktualnie wykorzystywanej albo odzyskiwanej substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego i waga o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości napełnianego pojemnika lub cylinder z wymienną skalą
 • Zestaw do lutowania twardego, gazowy lub elektryczny
 • Zestaw kluczy wraz ze specjalistycznymi kluczami i przyrządami wykorzystywanymi w chłodnictwie
 • Obcinarka rolkowa do rur miedzianych
 • Zestaw giętarek do rur miedzianych
 • Zestaw kielichownic do połączeń wzdłużnych lutowanych
 • Zestaw do rozwalcowywania rur do połączeń skręcanych
 • Przyrząd do pomiarów wielkości elektrycznych – amperomierz, woltomierz oraz omomierz
 • Przyrząd do pomiaru temperatury od −20ºC do +150ºC, o dokładności co najmniej 1ºc
 • Szczypce ewakuacyjne z zaworem serwisowym
 • Środki ochrony indywidualnej, w tym: okulary ochronne i rękawice ochronne

Jak widać, lista ta jest bardzo długa. Nawet, jeśli wyżej wymienione narzędzia lub urządzenia nie będą Ci potrzebne w codziennej pracy, to niestety musisz je mieć, aby otrzymać certyfikat f-gaz dla firmy. Wszystko powinno być zgodne z założeniami ustawy.

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002417/O/D20172417.pdf

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy i duży wybór urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła i akcesoriów.

Podejmując współpracę z nami, robisz krok do przodu w kierunku satysfakcji twoich klientów.

Napisz do nas lub zadzwoń