Etykiety dla klimatyzatorów – znakowanie zużycia energii

Przed zakupem systemu klimatyzacji, warto poznać jego podstawowe parametry. Można je odczytać z etykiety dołączonej do każdego klimatyzatora. Czego konkretnie można się z nich dowiedzieć? Jakie to ma znaczenie dla użytkowników tego typu sprzętów?

Etykieta energetyczna systemu klimatyzacji

Etykieta energetyczna informuje nas o klasie energetycznej i podstawowych parametrach danego systemu klimatyzacji, tj. nazwa urządzenia, zużycie energii, poziom emitowanego hałasu dla jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, sezonowa efektywność pracy (np. w trybie chłodzenia i grzania).

Etykieta energetyczna powinna znaleźć się na każdym urządzeniu dostępnym na rynku. Jej głównym założeniem jest łatwy dostęp do istotnych informacji o danym produkcie, które są ujednolicone dla grupy klimatyzatorów na terenie Unii Europejskiej. Ma to na celu ułatwić Ci porównanie i wybór odpowiedniego sprzętu.

Przyznanie właściwej klasy energetycznej jest warunkowane przez odpowiednie ustawy unijne i krajowe. W tym celu stosuje się skalę od A do G, przy czym litera A oznacza najbardziej ekonomiczne urządzenia, a litera G – pobierające najwięcej energii elektrycznej. Ponadto klasa A została podzielona na A+, A++, A+++, co jest efektem ciągłego rozwoju technologii energooszczędności.

Rolą etykiet energetycznych jest ograniczenie zużycia prądu i zwiększenie świadomości konsumentów podczas dokonywania zakupu klimatyzatora. W obowiązującej klasyfikacji urządzenia chłodnicze o klasie energetycznej B pobierają o 10% więcej energii niż taki sam model klimatyzatora w klasie A. Im wyższa klasa energetyczna, tym droższy system klimatyzacji, ale i mniejsze rachunki w trakcie użytkowania.

System klimatyzacji a warunki klimatyczne

Coraz większa ilość funkcji klimatyzacji przyczyniła się też do poszerzenia jej specyfikacji. Chodzi tu przede wszystkim o funkcję grzania. Działanie klimatyzatora w dużej mierze zależy od warunków pogodowych. Tak więc inaczej będzie pracował sprzęt zainstalowany na południu Włoszech, a inaczej nad morzem w Polsce. Dlatego też podczas opracowania specyfikacji bierze się pod uwagę warunki klimatyczne. Na etykiecie danego sprzętu powinna znaleźć się mapa Europy, a na niej zaznaczone strefy klimatycznej (w trybie chłodzenia istnieje jedna strefa, podczas gdy w funkcji ogrzewania – trzy strefy sezonów grzewczych i różne klasy dla różnych stref).

SEER a SCOP

Sporym udogodnieniem podczas analizy porównawczej mogą być mierniki sezonowej efektywności. Dzięki nowym regulacjom użytkownicy mają dostęp do bardziej konkretnych informacji o danym klimatyzatorze. Są to m.in. sezonowa efektywność energetyczna dla trybu chłodzenia (SEER) i sezonowa efektywność energetyczna dla trybu grzania (SCOP), które zastąpiły niegdyś używane wskaźniki EER i COP (bardziej obrazowały warunki laboratoryjne niż rzeczywiste).

Klasa efektywności energetycznej

SEER

SCOP

A+++

SEER ≥ 8,50

SCOP ≥ 5,10

A++

6,10 ≤ SEER < 8,50

4,60 ≤ SCOP < 5,10

A+

5,60 ≤ SEER < 6,10

4,00 ≤ SCOP < 4,60

A

5,10 ≤ SEER < 5,60

3,40 ≤ SCOP < 4,00

B

4,60 ≤ SEER < 5,10

3,10 ≤ SCOP < 3,40

C

4,10 ≤ SEER < 4,60

2,80 ≤ SCOP < 3,10

D

3,60 ≤ SEER < 4,10

2,50 ≤ SCOP < 2,80

E

3,10 ≤ SEER < 3,60

2,20 ≤ SCOP < 2,50

F

2,60 ≤ SEER < 3,10

1,90 ≤ SCOP < 2,20

G

SEER < 2,60

SCOP < 1,90

Tabela. Klasy efektywności energetycznej klimatyzatorów  typu split, okiennych i ściennych
zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r.

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy i duży wybór urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła i akcesoriów.

Podejmując współpracę z nami, robisz krok do przodu w kierunku satysfakcji twoich klientów.

Napisz do nas lub zadzwoń